Wycofania nieruchomości z majątku spółki jawnej do majątku prywatnego jej wspólników