Zwolnienia z opodatkowania sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki wraz z naniesieniami budowlanymi