Zastosowania wobec Wnioskodawcy art. 145b ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy