Niepodlegania opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży udziału w prawie własności działki