Zastosowanie 23% stawki podatku VAT dla dostawy mediów – wody w związku ze świadczeniem usług najmu