Braku prawa do zwrotu bądź odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu