Neutralność w podatku VAT przekazania na cele prywatne środka trwałego w postaci nieruchomości ujętych w zestawieniu środków trwałych