W zakresie dokonania korekty rozliczenia transakcji