W zakresie braku możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu