W zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania