Braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania