W zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT, który zostanie poniesiony w związku z realizacją operacji