W zakresie braku prawa do obniżenia podatku VAT należnego o podatek naliczony w związku z realizacją zadania