W zakresie opodatkowania czynności polegających na odpłatnym udostępnianiu pasa drogi wewnętrznej na podstawie umów cywilnoprawnych