W zakresie braku możliwości w całości lub w części odzyskania lub odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu