Zastosowanie stawki 8% dla sprzedaży kory ogrodniczej