Brak prawa do obniżenia podatku należnego w związku z realizacją projektu pn. „…”