Zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy świadczonych usług na rzecz P