Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy dostawy parkingu