Opodatkowanie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadania, prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania