Brak prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących zakupy, jakie będą dokonywane w celu budowy PBOŚ dla świetlicy wiejskiej