Podleganie opodatkowaniu podatkiem VAT oraz stawki podatku dla sprzedaży działki