Zastosowania zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy w związku z wykonywaniem usług