0113-KDIPT1-1.4012.386.2018.2.MW – Interpretacja indywidualna z dnia 04-07-2018