Zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy sprzedaży działki