Braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu