Możliwość odliczenia podatku VAT lub ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją projektu