Podleganie opodatkowaniu VAT otrzymanego przez Gminę dofinansowania na realizację Projektu