Brak prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu