Sprzedaż budynku handlowo-usługowego oraz niemieszkalnego wraz z prawem własności gruntu a podatek VAT