W związku z planowaną sprzedażą działki Zainteresowany działać będzie jako podatnik VAT. W konsekwencji sprzedaż przedmiotowej działki podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT – stawka 23%