Obowiązki płatnika związanych z przekazaniem mieszkańcom gminy instalacji