Obowiązki płatnika związane z wypłatą zobowiązania