0112-KDIL2-3.4012.675.2018.2.ZD – Interpretacja indywidualna z dnia 01-02-2019