Stwierdzenie czy od sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będzie należny podatek VAT