Brak opodatkowania czynności wycofania nieruchomości z majątku Spółki i przekazania jej do prywatnego majątku wspólników