Brak prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją operacji