Pełne prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania