0112-KDIL2-2.4011.94.2019.1.WS – Interpretacja indywidualna z dnia 04-02-2020