Możliwości opodatkowania uzyskiwanych w ramach działalności gospodarczej dochodów 19% podatkiem liniowym