Wynagrodzenie wypłacone przez spółkę Wnioskodawcy z tytułu usług prawniczych – koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej