Możliwość dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego