Podział nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej na działki i sprzedaż przed upływem 5 lat