Ulga badawczo-rozwojowa, koszty kwalifikowane, odrębna ewidencja pomocnicza