Zwolnienie od opodatkowania podatkiem VAT czystości odpłatnego wystawiania przez gminę za pośrednictwem jednostek oświatowych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych