Możliwość odzyskania podatku VAT w odniesieniu do przedsięwzięcia