Prawo do odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur dokumentujących realizację zadania „(…)”