Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT oraz opodatkowania podatkiem przyszłej dostawy działek gruntu