Możliwość skorzystania z preferencyjnego opodatkowania według stawki 5% podatku dochodowego od osób fizycznych