Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości otrzymanej w spadku. Ustalenie daty nabycia