Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości (rozszerzenie wspólności majątkowej przez małżonków)